Porady prawne

Prowadzona przez adwokat Martę Malinowską kancelaria na terenie Lęborka udziela wsparcia klientom indywidualnym oraz biznesowym. Porady prawne mogą mieć charakter pisemny lub ustny – w zależności od charakteru współpracy. Przy stałej obsłudze przedsiębiorców, niektóre kwestie – szczególnie pilne – omawiane są telefonicznie.

Porady prawne mogą dotyczyć spraw:

  • karnych,
  • administracyjnych,
  • cywilnych,
  • rodzinnych

Dla udzielania wyczerpującej odpowiedzi przez adwokata należy przesłać wyczerpujące, zgodne z prawdą informacje dotyczące problemu. Na tej podstawie adwokat może przeanalizować zagadnienie i szukać możliwych ścieżek rozwiązania problemu. Istnieje możliwość, że konieczne będzie umówienie spotkania lub udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania, szczególnie w przypadku skomplikowanych zagadnień.